Jezikoslovni seminar

Jezikoslovni seminar

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Uhlik Mladen

Semin. teme se povezujejo s snovjo, ki je bila obravnavana v prejšnjih letnikih, pri čemer je poudarek na kontrastivnih rusko-slovenskih temah, prevajanju, stilistiki, lahko pa obravnavajo tudi novejše pristope v jezikoslovju (sociolingvistika, pragmatika, diskurzna analiza, jezikovno specifične podobe sveta (??????? ????), korpusno jezikoslovje itd.).

Literatura se določa vsako leto. Nekaj literature, povezane z gornjimi temami:
??????????? ??????? ????. ?????????? ? ?????????????? ??????????????. ???. ???. ?. ?. ??????. ??????: ????? ?????????? ????????, 2003.
??????? ?. ?. ??????? ??????????????? ??????. ??????: ????? ??????? ????????, 2005.
?????????? ?. ?. ?????????? ???????? ?????. ??????: ???-????????, 2000.
??????? ?.?. (???. ???.) ???????????? ?????? ???????? ?????: 2006-2008. ????? ?????????? ? ???????????. Sankt-Peterburg: Nestor-Istorija. 2009.
Kocijančič N.P. Misliti prevod. Ljubljana: Scripta, 2003.
???????????? ??????? ????. ??. ???????? ?.?. ????????. ??????: ?????, 1997.
??????????????? ????????????????? ???????. ??. ???. ?. ?. ??????. ??????: ????????? ????????????, 1990. 2 izd.