Kanadski kulturni modul

Kanadski kulturni modul

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lazović Vesna, prof. dr. Maver Igor

Predmet sestavljata 2 sklopa:
1. predavanja Pregled kanadske književnosti
2. vaje Kanadska družba in kultura

1. Seznanitev s kolonialno dobo kanadske zgodovine in njeno književnostjo.
Tematska in žanrska ter delno kronološka obravnava književnosti 20. stoletja s poudarkom na različnih kritiških vrednotenjih in pristopih.
Analiza in interpretacija posameznih izbranih književnih del, vključno z multikulturno/multietnično in domorodsko ustno/literarno tradicijo.
Obravnava najpomembnejših književnih ustvarjalcev slovenske izseljenske skupnosti v Kanadi ter problematika diasporične ustvarjalnosti v Kanadi.
3. Uvod in poglabljanje v različna področja kanadske kulture (jezik, zgodovina, multikulturalnost, film, glasba, literatura itd.).

Atwood, Margaret. Strange Things: The Malevolent North in Canadian Literature. Oxford: Clarendon Press, 1995. COBISS.SI-ID - 7202914
New, W. H. A History of Canadian Literature. London: Macmillan, 1989. Str. 380. COBISS.SI-ID – 22114
Jurak, Mirko in Maver, Igor (ur.). Essays on Australian and Canadian Literature. Ljubljana: ZIFF, 2000. Izbrana poglavja, str.: 121-136, 143-154, 181-192, 235-237. COBISS.SI-ID - 108226816
Različne kratke zgodbe kanadskih avtorjev 20. in 21. stoletja (npr. Leacock, Callaghan, Richler, Gallant, Atwood, Munro)./ Various Canadian short stories.
Morton, Desmond. A Short History of Canada. Toronto: McClelland and Stewart, 1994. COBISS.SI-ID – 1357154