Kultura latinskega srednjega veka in humanizma

Kultura latinskega srednjega veka in humanizma

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Weiss Sonja, izr. prof. dr. Movrin David

- kronološki pregled srednjeveške in humanistične latinitete s poudarkom na najpomembnejših avtorjih, ki ga dopolnjuje seminarsko branje izbranih odlomkov
- seznanitev z najpomembnejšimi pripomočki in literaturo
- samostojno branje, prevajanje ter interpretacija virov (izvirnih besedil)
Obdobja, katerih pregled se osredotoča na kulturo v povezavi s književnostjo in umetnostjo:
- pozna antika (350 do 750)
- zgodnji in visoki srednji vek (750 do 1100)
- visoki in pozni srednji vek (1100 do 1350)
- humanizem in renesansa
- kultura latinskega srednjega veka in humanizma na Slovenskem

- Auerbach, E.: Literary Language and Its Public in Late Latin Antiquity and in the Middle Ages. Princeton 1993
- Bovo, E.-Golinelli, P.-Zuanazzi, G.: Korenine srednjega veka. Ljubljana 1998.
- Curtius, E. R.: Evropska literatura in latinski srednji vek. Ljubljana 2002
- Du Cange, C.: Glossarium mediae et infimae Latinitatis Paris 1840
- Grafton, A. T.: Defenders of the text. The Traditions of Scholarship in an Age of Science 1450-1800. Cambridge-London 1991
- Keen, M. H.: Srednjeveška Evropa. Ljubljana 1993
- Gilson, É.: Duh srednjeveške filozofije. Ljubljana 2002
- Grundmann, H.: Zgodovinopisje v srednjem veku: zvrsti, obdobja, posebnosti. Ljubljana 2000.
- Guerber, H.: Middle ages. London 1994
- Harrison, F. E. Millennium: A Latin Reader (374–1374). Oxford: OUP, 1968.
- Lexikon des Mittelalters, München 1977-1999, ponatis 2002 (tudi CD)
- Mantello, F.-Rigg, A. G.: Medieval Latin, Washington 1996
- Niermeyer, J. F.: Mediae Latinitatis lexicon minus. Leiden 1976
- Simoniti, P.: Humanizem na Slovenskem in slovenski humanisti do srede XVI. stoletja. Ljubljana 1979
- Simoniti, P.: Srednjeveški cvetnik: latinska lirika srednjega veka. Ljubljana 2000.