LateX za jezikoslovce

LateX za jezikoslovce

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Živanović Sašo

Razmejitev vsebine in oblike.

Zgradba izvorne datoteke. Skladnja in procesiranje LaTeXovih ukazov in okolij. Zgradbeni in oblikovni ukazi, okolja in paketi: razdelki; osnovno oblikovanje; sklicevanje; vključevanje slik in (pod)dokumentov; tabele in lebdeča okolja; literatura in navedbe; neangleška in večjezična besedila; jezikoslovni primeri; diagrami, jezikoslovna drevesa in grafikoni; predstavitve.

Programiranje v (La)TeXu: definiranje novih ukazov (TeX, LaTeX, LaTeX3); primitivni ukazi, makri in registri; seznami ključev in vrednosti; kontrola poteka; zgradba LaTeX paketov in razredov.

TeXove oblike in pogoni. Razširitve TeXa. Spletna orodja, viri in forumi za (La)TeX. Specializirani urejevalniki besedil. Manipulacija PDFjev.

Oetiker, Tobias idr. (2021). The Not So Short Introduction to LaTeX2e. CTAN. GPL2. https://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/
Mittelbach, Frank idr. (2004). The LaTeX Companion. 2. izdaja. Addison-Wesley. COBISS.SI-ID - 5586004
Till Tantau (2021). The TikZ and PGF Packages. CTAN. https://ctan.org/pkg/pgf
Sašo Živanović (2017). Forest : a PGF/TikZ-based package for drawing linguistic trees. CTAN. https://www.ctan.org/pkg/forest.
Guido Vanden Wyngaerd (2020). Forest Quickstart Guide for Linguists. CTAN. https://ctan.org/pkg/forest-quickstart

Priporočena literatura:
Donald E. Knuth (1996). The TeXbook. Addison-Wesley.
Victor Eijkhout (2001). TeX by Topic: A TeXnician’s reference. Addison-Wesley. Dostopno tudi na https://www.ctan.org/pkg/texbytopic.

Viri:
Comprehensive TeX Archive Network (CTAN).
TeX-LaTeX Stack Exhange. https://tex.stackexchange.com