Lektorat slovanskega jezika III: Češki jezik 1-2

Lektorat slovanskega jezika III: Češki jezik 1-2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Maltarić Bojana, lekt. Muchova Zuzana

(Opomba: Zaradi narave jezikovnega študija je nujno, da lektorske vaje iz jezika potekajo kontinuirano skozi celotno študijsko leto. Zaradi enakomernejše obremenitve študenta pa je predmet notranje razdeljen v dva semestra tako po kontaktnih urah kot kreditnih točkah in ima predvidene obveznosti tako po prvem kot po drugem semestru.)
Študentom bodo v zimskem semestru predstavljene osnove češke fonetike in fonologije (vključno s pravopisom in pravorečjem), ki se bodo utrjevale ob branju besedil, ki so študentu zaradi lažjega razumevanja na voljo tudi v slovenščini. Že v zimskem semestru se začne, v poletnem pa nadaljuje spoznavanje češkega oblikoslovnega sistema – zlasti osnovni sklanjatveni vzorci (pri samostalniku, pridevniku, osebnih, vprašalnih in svojilnih zaimkih), in sicer imenovalnik, tožilnik ednine in množine, rodilnik in zvalnik ednine v zimskem, ostali edninski skloni pa v poletnem semestru, ter spregatveni tipi v sedanjiku (prvi semester) in pretekliku (drugi semester).
Pri urah, namenjenih konverzaciji, se naučijo obvladovati izmenjavo informacij v vsakdanjih komunikacijskih situacijah (spraševanje po smeri, nakupovanje, rezervacije, pošta, restavracija …) in spoznavajo češke realije ob lažjih učbeniških besedilih (osnovni geografski in zgodovinski podatki o Češki, kultura …).

B. Sýkorová, H. Davidová: Cvičebnice češtiny. Čeština jako cizí jazyk. Polyglot. Praha, 2009. COBISS.SI-ID 47945058
Rešková, M. Pintarová: Communicative Czech. Elementary Czech. UJOP. Praha. 2009. Učbenik. COBISS.SI-ID 61779554.
Rešková, M. Pintarová: Communicative Czech. Elementary Czech. UJOP. Praha. 2002. Delovni zvezek. COBISS.SI-ID 22987618 iz 2002 delovni zvezek.
A. Nekovářová: Čeština pro život. Akropolis. Praha. 2006. COBISS.SI-ID 33145442.
R. Škerlj: Češko-slovenski in slovensko-češki slovar. DZS, 1995.. COBISS.SI-ID 46364160
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia. Praha, 1994. COBISS.SI-ID 2456930.
U. Jarnovič, B. Maltarić: Češko-slovenski in slovensko-češki evropski slovar. Cankarjeva založba, 2006. COBISS.SI-ID 22825651
P. Stankovska: Češka slovnica za bohemiste. Znanstvena založba Filozofske fakultete. Ljubljana, 2009. COBISS.SI-ID 245550592