Lektorat slovanskega jezika III: Poljski jezik 3-4

Lektorat slovanskega jezika III: Poljski jezik 3-4

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Podržaj Tina

V zimskem semestru:
1. Poglabljanje znanja o strukturi poljskega jezika – obvladovanje »male slovnice«: poznavanje novih sintaktično-semantičnih funkcij sklonov, želelnega in velelnega naklona glagola, glagolskega vida (tvorba in pretvorba vidskih parov), spremenljivosti pomena glagola z dodajanjem glagolskih predpon, tvorba in raba deležnikov, trpnega načina, izražanje različnih stavčnih razmerij in njihovo parafraziranje, uporaba poročanega govora, poznavanje naslonskega niza.
2. Nadgradnja leksikalnega fonda iz različnih tudi strokovnih področij (izobraževanje, aktualno kulturno in politično življenje, mediji, ekologija, zdravo življenje, različne prostočasovne dejavnosti).
V letnem semestru:
1. Izpopolnjevanje zmožnosti ustreznega jezikovnega odziva v novih govornih položajih.
2. Branje besedil srednje zahtevnostne stopnje.
3. Spodbujanje samostojnega dela študentov pri širjenju in izpopolnjevanju njihovega znanja poljskega jezika (predvajanje filmov in pripravljenih posnetkov).

1. E. Lipińska, Z polskim na ty. Podręcznik do nauki języka polskiego dla stopnia progowego, Kraków 2004
2. M. Szelc-Mays, Coś wam powiem. Ćwiczenia komunikacyjne dla grup średnich, Kraków 2002
3. S. Mędak, Co z czym? Ćwiczenia składniowe z języka polskiego, Kraków 2002
4. E. Lipińska, Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla obcokrajowców, Kraków 2004
5. A. Seretny, Uczyć się – czytając. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania, Kraków 2006
6. Chłopicka, P. Fornelski, Brak mi słów. Słownictwo tematyczne, Kraków 1991