Medijski in kulturni študiji

Medijski in kulturni študiji

Ure predavanj:40

Ure seminarjev:20

Ure vaj:0

ECTS točke:10

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vidmar Igor

Vsebina

Študentje in študentke se najprej seznanijo s teoretskim kontekstom, v katerem so se izoblikovali kulturni študiji (teorija hegemonije, semiologija in etnografija kulturnih praks). To je temelj za kritično razumevanje problematike in razvoja konceptov za obdelavo sodobnih, medijsko posredovanih kulturnih praks. V ta namen spoznajo študentke in študenti tako birminghamsko šolo - Stuart Hall, Dave Morley, Paul Gilroy, Ann Gray in Angela McRobbie – kot kasnejše in sodobne predelave in kritike zgodnjih konceptov in problematike, razvitih v okviru različnih disciplin in usmeritev: sociologije kulture, kulturologije, študijev (predvsem novih) medijev, filozofije, postkolonialnih študijev idr.