Metode izobraževanja odraslih

Metode izobraževanja odraslih

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: asist. Breznikar Nina, izr. prof. dr. Radovan Marko

Vsebina

- Temeljni pojmi, planiranje, programiranje, oblika, metoda, tehnika v izobraževanju odraslih.
- Različne klasifikacije oblik in metod izobraževanja odraslih.
- Projektna metoda izobraževanja.
- Dogovor o samoizobraževanju.
- Koncept razvoja študijskih krožkov v Sloveniji, ugotavljanje potreb, različne oblike in vrste študijskih krožkov. Vloga mentorja in animatorja.
- Projektni študijski krožek.
- Mentorstvo v individualnem in skupinskem procesu izobraževanja.
- Metoda igranja vlog in različice igranja vlog.
- Diskusija in variante diskusije: forum, panel, 6X6, pro in contra, med dvema ognjema.
- Metoda primera, vloga izkušenj pri izbiri primera in skupinska priprava primera.
- Problemsko zasnovano izobraževanje.
- Simulacije v izobraževanju odraslih in igre.
- Strukturirane vaje.