Nacionalizmi, rasizmi in politike spola

Nacionalizmi, rasizmi in politike spola

Ure predavanj: 10

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Antić Gaber Milica, prof. dr. Jalušič Vlasta

Predmet obravnava razmerja med nacionalizmi, rasizmi in politikami spolov v obdobju kolonializma, imperializma, postkolonialnega razvoja in postsocialistične tranzicije. Podaja in analizira spekter feminističnih, postkolonialnih in drugih študij, ki povežejo sodobne analize nacionalizma in rasizma s koncepti in konstrukcijami moškosti, ženskosti, seksualnosti in telesa v globalizirani družbeni menjavi. Poglobi se v intersekcionalnost spola, rase in naroda ter posledic njihovega prepletanja v fenomenih kolektivnih identitet in pripadnosti ter pojavih kolektivnega nasilja, vojn in genocidov.

Izbrana poglavja iz:
• Arendt, Hannah. 2003. Izvori totalitarizma. Ljubljana: Študentska založba. COBISS.SI-ID - 123077888
• Balibar, Étienne in Immanuel Maurice. 2011 [1991]. Race, nation, class : ambiguous identities. London ; New York : Verso. COBISS.SI-ID – 45977698
• Ida Blom, Karen Hagemann, Catherine Hall (ur.), Gendered Nations: Nationalisms and Gender Order in the Long Nineteenth Century, Berg Publishers 2000. COBISS.SI-ID – 67093858
• George L. Mosse, The Image of Man. The Creation of Modern Masculinity. Oxford University Press, New York, Oxford, 1996. COBISS.SI-ID – 20665186
• Young, Robert. 2003 [2001]. Postcolonialism : an historical introduction. Oxford ; Malden : Blackwell Publishers. COBISS.SI-ID - 22908258
• Nira Yuval-Davis, Gender & Nation, Sage Publications. London, Thousand Oaks, New Delhi 1997. COBISS.SI-ID – 23516258