Nemška literarna in kulturna zgodovina I

Nemška literarna in kulturna zgodovina I

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Javor Briški Marija

Vsebina

- Zgodovina nemške literature in kulture od začetkov do sedanjega časa v evropskem kontekstu;
- eksemplarična obravnava avtorjev, njihovih del, zvrsti, literarnih dob;
- literatura v izročilnih, institutionalnih, izobraževalnih in zgodovinskih kontekstih;
- zgodovinski pogoji literarne komunikacije in kulturnega transfera kot interaktivnega kulturnega procesa.