Nemški in slovenski jezik v medkulturni komunikaciji

Nemški in slovenski jezik v medkulturni komunikaciji

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Krevs Birk Uršula

Vsebina

·Teorije o jezikovnem znamenju in njegova interpretacija ob stiku obeh jezikovnih kultur.
·Medkulturno jezikoslovje. Kultura v jeziku, pojem determiniranosti in relativnosti v jeziku. Vpliv stika med jezikovnima kulturama na jezikovni sistem in jezikovno rabo. Izbrana poglavja razmerij med nemščino in slovenščino na področju slovnice, besedne in besedilne semantike, na področju pragmalingvistike, sociolingvistike, kontaktne lingvistike, prevajanja: izposojenke, kulturna semantika, lažni prijatelji, nemški in slovenski toponimi, kom. formule itd. Tipologija prevajalskih in jezikovnodidaktičnih problemov zaradi podobnosti in različnosti jezikovnih sistemov, jezikovne rabe ter izvenjezikovnih okoliščin ob stiku obeh jezikovnih kultur.