Novogrška književnost in civilizacija I

Novogrška književnost in civilizacija I

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Tsiami Konstantina, prof. dr. Kavčič Jerneja

Predmet se deli na dva vsebinska sklopa:
1. grška književnost in kultura v otomanskem obdobju:
- politične in gospodarske razmere; vplivi otomanskega obdobja na kulturo vsakdanjega življenja
- izobrazba, inteligenca in usoda antično-bizantinske tradicije
- ljudsko pesništvo in literarno ustvarjanje v času otomanske vladavine; književnost in kultura renesančne Krete
- Grčija in zahodnoevropski politični in kulturni tokovi v času otomanske vladavine; grško razsvetljenstvo
- osvobodilno gibanje in konec otomanske vladavine na grških tleh
2. grška književnost in kultura od nastanke sodobne grške države do konca 19. st.:
- nastanek moderne grške države; gospodarske in kulturne razmere v Grčiji 19. st. in njihov vpliv na literarno ustvarjanje; jezikovno vprašanje in odnos do dediščine stare Grčije in Bizanca
- literarno ustvarjanje 19. st.: jonska šola in D. Solomos, A. Kalvos in A. Valariotis; general Makrigiannis; stara atenska šola in grška romantika; nova atenska šola in K. Palamas

Beaton, R. An Introduction to Modern Greek Literature. Oxford 19992 (novogrški prevod 1995).
Clogg, R. A Concise History of Greece, Cambridge 20022.
Demaras, K. Th. ??????? ??? ???????????? ???????????. ????? 20009.
Holton, D., ur. ??????? ??? ??? ?????????? ??? ???? ??????????? ???µ???. ????? 2000.
Kaliopoulos, J. S. in Th. M. Veremis. Modern Greece. A History since 1821, Chicester 2010.
Mastrodimitris, P. D. ???????? ??? ??????????? ?????????. ????? 19966.
Mackridge, P. Language and National Identity in Greece, 1766-1976, Oxford 2009.
Panagiotakis, N., ur. ????? ??? ???????????? ??????????? ?-??. Benetke 1993.
Politis, L. A History of Modern Greek Literature. Oxford 1973 (novogrški prevod 1978, nemški prevod 1984).
Vitti, M. Storia della lettarature neogreca. Torino 20012 (nemški prevod 1972, novogrški prevod 1978).