Portugalščina 3

Portugalščina 3

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Müller Blažka

- razumevanje težjih pisnih in govornih besedil;
- razvijanje pravilnega in tekočega ustnega izražanja z ustreznim besediščem in registrom;
- razvijanje pravilnega pisnega izražanja.

Pri razvijanju komunikacijske sposobnosti je poudarek na usvajanju in rabi novega besedišča in na sledečih slovničnih poglavjih:
- glagolski naklon: indicativo, conjuntivo (Presente do conjuntivo, Pretérito imperfeito do conjuntivo, Futuro do conjuntivo);
- glagolski časi: tvorba in raba Pretérito imperfeito do indicativo (pravilni in nepravilni glagoli), Pretérito perfeito composto do indicativo, Pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo, Futuro imperfeito do indicativo;
- odvisni govor;
- pogojni stavki ter tvorba in raba Condicional presente;
- tvorba in raba trpnika.

Poglavja s področja civilizacije, zgodovine in kulture so:
- opis razlik med evropsko in brazilsko varianto portugalskega jezika;
- poglavja iz portugalske, brazilske in afroluzitanske literature.

- Coimbra Leite, Isabel; Mata Coimbra, Olga: Portugues sem fronteiras I, I1, Lisboa-Porto-Coimbra: LIDEL - Ediçoes Técnicas COBISS.SI-ID - 18997602
- Cunha, Celso; Sintra, Lindley: Nova gramática do portugues contemporâneo. Lisboa: Ediçoes Joao Sá de Costa COBISS.SI-ID - 37869666
- Leonel Melo, Rosa: Vamos lá começar. Lisboa-Porto-Coimbra: LIDEL - Ediçoes Técnicas COBISS.SI-ID - 145932035
- Mata Coimbra, Olga Coimbra, Isabel: Gramática activa 1,2 Lisboa-Porto-Coimbra: LIDEL- Ediçoes Técnicas COBISS.SI-ID – 37682274, COBISS.SI-ID - 37682786
- Markič Jasmina, Correia Clara Nunes, Pograjc Blažka Müller (et al.) Markič Jasmina, Correia Clara Nunes (ur.), 2013: Descriçoes e Contrastes - Tópicos de Gramática Portuguesa com Exemplos Contrastivos Eslovenos/Opisi in primerjave. Poglavja iz slovnice portugalskega jezika s kontrastivnimi ponazoritvami v slovenščini. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. ISBN 978-961-237-573-7
COBISS.SI-ID - 266208512
- Saraiva, António José: Iniciaçao na literatura portuguesa, Lisboa: Gradiva Publicaçoes COBISS.SI-ID - 12723554
- Saraiva, José Hermano: História de Portugal. Lisboa: Publicaçoes Europa-América COBISS.SI-ID - 41983586
- Tavares, Ana: Portugues XXI 1, Livro do aluno, Caderno de exercícios. Lisboa-Porto-Coimbra: LIDEL - Ediçoes Técnicas COBISS.SI-ID - 62115938
- Tavares, Ana: Portugues XXI I 2 Livro do aluno, Caderno de exercícios. Lisboa-Porto-Coimbra: LIDEL - Ediçoes Técnicas COBISS.SI-ID - 37680226

Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami.