Prevajalski seminar III (SLO-ANG): Tehnično prevajanje

Prevajalski seminar III (SLO-ANG): Tehnično prevajanje

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Reindl Donald Francis

- nadaljevanje poudarka pri prevajanju besednih zvez
- kontrastivno zasnovana primerjava razlik v sintaksi in besednem redu
- primerjalna obravnava kohezivnih sredstev v besedilih
- obravnava kulturnih razlik med Slovenijo in angleško govorečim svetom (predvsem Severno Ameriko in Veliko Britanijo)
- razlike med prevodom in izvirnimi teksti v ciljnem jeziku
- vloga in odgovornosti prevajalca.

Predmet temelji na gradivu, ki ga pripravi predavatelj.
Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki, na primer:
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1991. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID – 5680645
2. Enojezični EFL angleški slovar (približno 70.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A monolingual EFL dictionary (approx. 70,000 entries) by one of the major British or American publishers, e.g.: Merriam-Webster, Longman, Collins, Oxford, Chambers, etc.
3. Enozvezkovni enojezični angleški slovar (približno 170.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A desk monolingual English dictionary (approx. 170,000 entries) of the major British or American publishers, e.g. Collins Publishers, Oxford University Press, Longman Group, Chambers, Merriam-Webster, Random House etc.?
4. For decoding tasks: Krek, S. (ed.) 2005-6. Veliki angleško-slovenski slovar OXFORD®-DZS. Ljubljana: DZS. . COBISS.SI-ID – 217361664
5. For encoding tasks: Drinovec Sever, N., Pogačnik, A., Žerak, A. (eds). 2010. Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS COBISS.SI-ID - 251196416, and optionally Grad, Anton, Henry Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana, DZS. COBISS.SI-ID - 38260224.

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: na primer Longman Language Activator (1993) COBISS.SI-ID - 207970, slovar nepravih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, angleško-nemški, angleško-francoski, angleško-italijanski, angleško-španski dvojezični slovarji.