Prevajanje strokovnih besedil v ruščino 2

Prevajanje strokovnih besedil v ruščino 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Komarova Tatjana

Ob branju, analizi in prevajanju avtentičnih besedil se študent seznanja z leksikalno-slovničnimi ter stilističnimi značilnostmi ruskih strokovnih tekstov s področja medicine, farmacije, kozmetike ipd.
Na konkretnih primerih se uči uporabljati jezikovna sredstva, s pomočjo katerih lahko izraža vsebine, ki jih taka besedila zahtevajo (izražanje nujnosti, spremembe količine, kakovosti, stanja itd.). Interpretacija avtentičnih ruskih besedil širi ozaveščenost in poznavanje ruske civilizacije.

Učbeniki:
1. ?.?. ????? ????? ??? ??????. ??????: ??????, 2004 (str. 6-74, 136 – 154)
2. ??????? ????? ????: ??????????? ???????. ??????? ?? ???????? ????? ??? ??????????? ?????????. ??????, ??????? ???? ?????, 2010 (str. 24-35, 124–175, 204–217).
3. ?.?.?????????‚ ??????? ???? ??? ???????‚ ?????–?????????: ?????????, 2001 (str. 8–17‚ 79–104)
Avtentična besedila: http://lekarstwo.ru/; http://www.zdorovie.ru/; http://www.mr.ru;
Gradivo v elektronski učilnici predmeta.