Psihologija glasbe

Psihologija glasbe

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pompe Gregor

- Predmet zajema dva vsebinska sklopa: zgodovino in teorijo psihologije glasbe. V prvem sklopu se študenti seznanijo s temeljnimi zgodovinskimi prizadevanji psihologije glasbe, v drugem pa dobijo pregled nad delom osnovnih teoretskih vsebin psihologije glasbe.
- Poleg pregleda dela posameznih raziskovalcev, ki so se ukvarjali z različnimi področji psihologije glasbe, je posebej pomemben poudarek na interdisciplinarnih vsebinskih povezavah s sociologijo, psihologijo, epistemologijo, semantiko, kognitivnimi vedami in kulturologijo.

- John A. Sloboda. The Musical Mind: The Cognitive Psychology of Music. London: Oxford University Press, 1985. COBISS.SI-ID - 3817545
- Diana Deutsch (ur.). The Psychology of Music. 2. izd. Cognition and Perception (Paperback). New York: Academic Press, 1998. COBISS.SI-ID - 43898466
- Helga de la Motte-Haber. Psihologija glasbe. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1990. COBISS.SI-ID - 16623360
- Herbert Bruhn, Rekinhard Kopiez in Andreas C. Lehmann (ur.). Musikpsychologie. Das neue Handbuch. Hamburg: Rowolth Verlag 2008.
- D. J. Hargreaves in A. C. North, (ur.). The social psychology of music. Oxford: Oxford University Press, 1997. COBISS.SI-ID - 2318153