Razvojna neskladja na podeželju

Razvojna neskladja na podeželju

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Potočnik Slavič Irma

Vsebina

- opredelitev razvojnih neskladij na podeželju,
- merjenje razvojnih neskladij na podeželju,
- teoretični vidik razvojnih neskladij,
- nepoznavanje mehanizma razvojnih neskladij vodi v povečevanje le-teh,
- odsotnost relevantnih inštitucij (organizacij, ustanov) na lokalni/regionalni ravni,
- (ne)primerno upravljanje oz. vodenje (ang. governance) razvoja podeželja,
- obrobne podeželske pokrajine,
- razvojna neskladja na podeželju se v obdobju neoliberalnega kapitalizma povečujejo,
- proces periferizacije.