Rimska arheologija 2

Rimska arheologija 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Gaspari Andrej

Prostorska organiziranost materialne kulture: rezidualnost, reprezentativnost, intencionalnost. Institucije in prostorske strukture antike: skupnost, država (statusi skupnosti – političnih / profesionalnih / religioznih, mestna / državna skupnost, politični sistem – institucije in meje suverenosti ljudstva, statusi teritorijev, državna infrastruktura in uprava, vojska, javna religija in druge religije). Arhitekturna / urbanistična teorija antike. Gromatična disciplina. Prvine načrtovanja antičnih prostorskih struktur: merski sistemi, modularnost, kompozicija. Lokacijski kriteriji: naselja – mesta / ruralni centri / trgovske postojanke / kultna središča / cestne postaje / vile / kmetije; obrambni objekti in sistemi; komunikacije; komunalna infrastruktura. Načrtovane antične krajine. Arheologija javnih funkcij: političnih (forum, komicij, kurija, bazilika; uprave, arhivi, zakladnice; spomeniki), religioznih (mesta, objekti in inventarji kulta: javni kulti in spremljajoča dogajanja – ludi…), razvedrilnih (kopališča, teatri, amfiteatri, navalia), infrastrukturnih (ceste, poštna služba, pristanišča, vodovodi, kanalizacija, izsuševanja in kanali, limitacije), gospodarskih (rudniška območja, državne kovnice in orožarne, trgovske izpostave, tržnice in skladiščni kompleksi) in obrambnih (arheologija vojske – oprema vojaka, vojaški / obrambni objekti, obrambni sistemi). Funkcionalne tipologije z javnimi funkcijami povezanih objektov in inventarjev. Tipi spremljajočih epigrafskih spomenikov.

Wacher J. (ur.), The Roman World, New York, 2001 https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=65135…
Alföldy, G., Römische Sozialgeschichte, Wiesbaden 2011 (The social history of Rome, London 1986) COBISS.SI-ID - 54460514
Smith, J.T., Roman Villas. A Study in Social Structure, London 1997. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=71246…
Beard, M., North, J., Price, S, Religions of Rome (1, 2), Cambridge 1998. COBISS.SI-ID - 12718637
Webster, G. The Roman imperial army, London 1969. COBISS.SI-ID - 512902028
Greene, K., The archaeology of the Roman economy, London 1986. 192 str. COBISS.SI-ID - 65815906
Chevallier, R., Roman roads, London 1976. COBISS.SI-ID - 57176930
Dilke, O.A.W., Roman land surveyors, 1971. COBISS.SI-ID - 51185250
ERDKAMP, P. (ur.), A Companion to the Roman Army. – Blackwell Companions to the Ancient World, Malden, Oxford and Carlton: John Wiley & Sons, 2011. COBISS.SI-ID – 34354477

OPOMBA
Navedena besedila so sintetična (pregledna) dela in obravnavajo isto tematiko, zato študentje konzultirajo predvsem izbrane teme glede na predavane vsebine oz. predloge učitelja.