Slovenska umetnost novega veka II

Slovenska umetnost novega veka II

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Žerovc Beti

Predavanja zajemajo zgodovinski pregled od leta 1820 do današnjega časa. Izhajajoč iz kulturnozgodovinskega konteksta temeljijo na predstavitvi slogovnega in motivnega razvoja ter se od tod usmerjajo v oznake najznačilnejših ustvarjalcev in vsestransko interpretacijo in oceno njihovih umetniških del. Prikazani so odmevi neoklasicizma, zlasti bidermajer z vprašanjem romantike, historizem ter nastajanje realizma. Poseben poudarek je posvečen umetnosti Moderne ter zatem novim smerem po 1. svetovni vojni in razcvetu umetnosti po 2. svetovni vojni. Pri tem je upoštevana vsa umetnost na slovenskih tleh, tako delo domačih kot priseljenih ali potujočih ustvarjalcev oz. vloga umetnostnega importa. Osvetljena so medsebojna razmerja, tudi pomen širših, sprva zlasti nemških in italijanskih, v 20. stoletju pa jugoslovanskih, posebej zagrebških izhodišč za oblikovanje slovenske umetnosti; prikazana je njena umetnostno geografska raznolikost, zlasti v 20. stoletju od t. i. impresionizma dalje pa tudi oblikovanje slovenske likovne umetnosti kot vse izrazitejše nacionalne identitete.

- Meščanska slika. Slikarstvo prve polovice 19. stoletja iz zbirk Narodne galerije, ur. Barbara Jaki, Ljubljana: Narodna galerija 2000. COBISS.SI-ID - 107299840
- Ivan STOPAR, Slikovite podobe Slovenije. 101 veduta naše dežele, kakršna je bila nekoč, Ljubljana: Cankarjeva založba 2013. COBISS.SI-ID - 269203200
- Beti ŽEROVC, Slovenski impresionisti, Ljubljana: Mladinska knjiga 2012. COBISS.SI-ID - 262462464
- Tomaž BREJC, Realizem, impresionizem, postimpresionizem, Ljubljana: Narodna galerija 2006. COBISS.SI-ID – 230791168
- Sonja ŽITKO, Historizem v kiparstvu 19. stoletja na Slovenskem, Ljubljana: Slovenska matica 1989. COBISS.SI-ID – 7701760
- Špelca ČOPIČ, Javni spomeniki v slovenskem kiparstvu prve polovice 20. stoletja, Ljubljana: Moderna galerija 2000. COBISS.SI-ID – 106116352
- Na robu. Vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929–1941), ur. Marko Jenko in Beti Žerovc, Ljubljana: Moderna galerija 2019. COBISS.SI-ID - 299324928
- Slovenska likovna umetnost 1945–1978, 3 deli, Ljubljana: Moderna galerija in Arhitekturni muzej (Mladinska knjiga) 1979. COBISS.SI-ID – 3573253
- Socialism and Modernity; Art, Culture and Politics 1959-1974, ur. Ljiljana Kolešnik, Zagreb 2012. COBISS.SI-ID - 50985314
- Jure MIKUŽ, Slovensko moderno slikarstvo in zahodna umetnost; Od preloma s socialističnim realizmom do konceptualizma, Ljubljana: Moderna galerija 1995. COBISS.SI-ID – 56745216
- Do roba in naprej – slovenska umetnost 1975-1985, ur. Igor Španjol, Igor Zabel, Ljubljana: Moderna galerija 2003. COBISS.SI-ID – 122669312
- Razširjeni prostori umetnosti – slovenska umetnost 1985-1995, ur. Igor Španjol, Igor Zabel, Ljubljana: Moderna galerija 2004. COBISS.SI-ID – 214732544
- Teritoriji, identitete, mreže – slovenska umetnost 1995-2005, ur. Igor Španjol, Igor Zabel, Ljubljana: Moderna galerija 2005. COBISS.SI-ID – 221208576
- Igor SAPAČ, Franci Lazarini, Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem, Ljubljana COBISS.SI-ID - 276146688
Stane BERNIK, Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja, Ljubljana: Mestna galerija 2004. COBISS.SI-ID - 217541888
Matevž ČELIK − Maja VARDJAN − Bogo ZUPANČIČ, Pod skupno streho. Moderne javne zgradbe iz zbirke MAO in drugih arhivov, Ljubljana: MAO, 2013. COBISS.SI-ID - 267297280
Gojko ZUPAN, Ulično pohištvo = Urban furniture: mesto Ljubljana 1800–2000, Ljubljana 2000. COBISS.SI-ID - 105529088