Slovensko-francosko prevajanje

Slovensko-francosko prevajanje

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Razširjanje splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd. Vzporejanje francoskih struktur s slovenskimi prevodnimi ustreznicami. Različni metodološki pristopi in terminologija s področja prevajalskih študij, kar študentom omogoča zmožnost opazovanja prevajalskih pojavov (zlasti) in samorefleksijo lastnih prevajalskih postopkov.
Prevajanje raznolikih besedil v slovenski jezik: poljudnoznanstvenih, humanističnih, publicističnih, leposlovnih itd. Analiza prevodov in izhodiščnih besedil Obravnavanje posameznih prevajalskih problemov.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki:
Obvezni:
1. BAJEC, A. et al., ur. (1970-1985): Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV, Ljubljana: DZS.
2. Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française (2018), Paris: Dictionnaire Le Robert.
3. GRAD, A. (1990): Francosko-slovenski moderni slovar, Ljubljana: DZS.
4. JESENIK, V., DEMBSKIJ, N. (2001): Slovensko-francoski slovar, Ljubljana: DZS.
5. MOLINIER, G. (1986): Eléments de stylistique française, Pariz: PUF.
6. Fran (www.fran.si).

Priporočljivi:
7. GENOUVRIER, E., DÉSIRAL, C., HORDÉ, T (1953-1964, dodatek 1970): Nouveau dictionnaire des synonymes, Paris: Larousse.
8. BERTAUD DU CHAZAUD, H. (2001): Dictionnaire des synonymes et contraires, Ed. Les Usuels du Robert, Paris: Le Robert.
9. Le Grand Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris: Société du Nouveau Littré.
10. Grand dictionnaire encyclopédique Larousse (1982-1985), Pariz: Larousse.

Druga priporočljiva literatura: enciklopedije, leksikoni, terminološki slovarji, angleško-francoski dvojezični slovarji, korpusi, primerljiva besedila.