Sociologija gledališča

Sociologija gledališča

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Toporišič Tomaž

Vsebina

Predmet Sociologija gledališča odpira vprašanja družbene razsežnosti gledaliških ter širše pojmovanih uprizoritvenih praks. Njegov predmet proučevanja so splošni metodološki prijemi k raziskovanju družbenosti gledališča v širokem pomenu besede, specifičnosti zgodovinskih oblik in vprašanje kulture nasploh. Analize zgodovinskih gledaliških oblik se loteva kot oddaljene (zavoljo njihove zgodovinske enkratnosti) in blizu (ker prinašajo splošna spoznanja o družbenosti gledališča). Predmet bo problematiziral vprašanje umetnosti kot gledališke sfere s tem, da bo v premislek o družbenosti gledališča vpeljal raziskave o načinih vzajemnega učinkovanja gledališča in drugih družbenih sfer (ekonomije in prava, denimo). Predmet se bo oprl na sodobne študije iz sociologije gledališča ter uprizoritvenih praks, teatrologije, kulturne zgodovine in sociologije kulture.