Sociologija spola in spolnosti

Sociologija spola in spolnosti

Ure predavanj: 40

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 0

ECTS točke: 10

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Antić Gaber Milica, prof. dr. Kuhar Roman

Predmet Sociologija spola in spolnosti se bo ukvarjal z preučevanjem različnih teoretskih pristopov pri preučevanju spola in spolnosti. Tematiziral bo tudi naslednje tematske sklope: čustva, ljubezen, sodobna ljubezenska in/ali partnerska razmerja; spol, spolnost in reprodukcija; odnos družbe do spolnosti (spolnost in užitek, spolnost in pornografija, spolnost in prostitucija); različne spolne usmerjenosti, odnos družbe do homoseksualnosti skozi zgodovino in danes; mladi in spolnost

Izbrana poglavja iz:
• Acker, Joan. 1999. Gender and Organizations. V: Handbook of the Sociology of Gender, edited by Janet Saltzman Chafetz. New York: Kluwer Academic/Plenum Publisliers, str. 177-194. COBISS.SI-ID: 20227165
• Bernik, Ivan, Tina Kogovšek, Roman Kuhar in Alenka Švab. 2018. Intimni življenjski stili študentov in študentk v Sloveniji. Ljubljana: FDV (prvo poglavje). COBISS.SI-ID – 294473472
• Butler, Judit. 2004. Undoing gender (9. in 10. poglavje). New York: Routledge. COBISS.SI-ID – 1116301
• Connell, R. W. And James W. Messerschmidt. 2005. Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept. Gender & Society 19(6): 829-859. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0891243205278639
• Foucault, Michel. 2010. Zgodovina seksualnosti (prvi del). Ljubljana: Škuc. COBISS.SI-ID – 249422592
• Risman, Barbara and Georgiann Davis. From sex roles to gender Structure. Current Sociology Review 61(5-6): 733-755. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0011392113479315
• Štulhofer, Aleksander and Vesna Buško and Ivan Landripet. 2010. Pornography, Sexual Socialization, and Satisfaction Among Young Men. Archives of Sexual Behavior (2010) 39:168–178. https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-008-9387-0