Sodobna ameriška dramatika

Sodobna ameriška dramatika

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Blake Jason Frederick, prof. dr. Krevel Mojca

Vsebina

Pregled temeljnih del, smeri in gibanj v ameriški dramatiki 20. stoletja.
Oris specifičnih potez sodobne ameriške dramatike.
Predstavitve seminarskih nalog študentov na temo sodobne ameriške dramatike z naknadno diskusijo.
Analiza in interpretacija izbranih del ameriške dramatike.
Pregled vpliva ameriške dramatike na svetovno dramatiko in druge oblike umetnosti (zlasti prozo in film).