Španska konverzacija 1

Španska konverzacija 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Santiago Alonso Gemma Maria, lekt. dr. Trenc Andreja

Komunikacijske funkcije:
- izražanje (ne)strinjanja, želja, čustev, preferenc, stališč,
- dajanje nasvetov in navodil,
- pripovedovanje, opisovanje, razlaganje, osnove argumentiranja in dogovarjanja, predstavitev, diskusija.

Jezikovne ravnine:
- utrjevanje jezikovnega sistema,
-vzpostavitev razmerja med jezikovno pravilnostjo in sporočilno ustreznostjo v spontani rabi jezika,
- širjenje besednega zaklada,
- raba diskurzivnih zaznamovalcev.

- Chamorro, C., Ruiz Campillo, J. P. et al. (2011): Abanico, Barcelona: Difusión.
- González, A., Romero, C., (1999): Curso de puesta a punto, Madrid: Edelsa.
- Pinilla, R., Acquaroni, R. (2002): Bien dicho. Madrid: S.G.E.L.
- Roldán Reyes, M., Tarancón Álvaro, B. (2010): Exprésate. Madrid: SGEL.
- Talaván Zanón, N. (2014): La subtitulación en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Madrid: Octaedro.
- Turza Ferre, A., Coto Bautista, V. (2011): Tema a tema B1. Madrid: Edelsa.
- Turza Ferre, A., Coto Bautista, V. (2011): Tema a tema B2. Madrid: Edelsa.
- Vargas, D. (2010): Tú y yo B. Actividades de interacción oral y escrita. Madrid: Edelsa.
- Yagüe Barredo, A. (2009): Dan que hablar. Madrid: Edinumen.