Umetnost novega veka v Zahodni Evropi I

Umetnost novega veka v Zahodni Evropi I

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vidrih Rebeka

Vsebina

Študente seznanja z razvojem zahodnoevropske likovne tvornosti od sredine 16. stoletja do francoske revolucije. Snov je razporejena v naslednje tematske sklope:
- manierizem,
- barok,
- rokoko
- neoklasicizem.
Študent oz. študentka spoznava oblikovne, vsebinske in funkcijske novosti, ki se pojavijo v zahodnoevropskem slikarstvu, kiparstvu, oblikovanju, arhitekturi in urbanizmu kot posledica spreminjajočih se gospodarskih, družbenih, kulturnih, religioznih in intelektualnih dejavnikov. Posebna pozornost je namenjena tudi obravnavi vloge likovne tvornosti pri omenjenih spremembah. Študent oz. študentka se seznanja z najnovejšimi raziskovalnimi problemi, povezanimi z likovno tvornostjo obravnavanega obdobja, raziskovalci, ki se z njimi ukvarjajo, in njihovimi najpomembnejšimi deli.