Urbana in transnacionalna antropologija

Urbana in transnacionalna antropologija

Ure predavanj:20

Ure seminarjev:10

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Repič Jaka

Vsebina

Predmet je nadgradnja temeljnega znanja iz urbane antropologije s prve stopnje študija. Začne se s pregledom terminologije in razvoja urbane ter transnacionalne antropologije, njenih specifik in predmeta raziskave. Sledi kratek pregled zgodovine urbane antropologije in njene prevladujoče teoretske paradigme, zlasti dela, ki je povezan z migracijami in globalnimi procesi. Sledi razprava o metodologiji raziskovanja transnacionalnih migracij in povezav ter kompleksnih pojavov v urbanih okoljih. Nato bomo predstavili najbolj vidne teorije transnacionalnih kulturnih tokov in migracijske teorije ter razpravljali o primerih migracij in implikacijah za urbana okolja (komparativno v Evropi in drugod po svetu). Naslednja tema je etnična in kulturna podoba urbanih okolij v kontekstu transnacionalnih migracij. Predmet se zaključi s temo globalnih oziroma svetovnih mest, njihovo vpetostjo v regionalne in globalne kontekste ter posledicami za ekonomsko in socialno neenakost.