Uvod v kitajsko družbo

Uvod v kitajsko družbo

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Veselič Maja

Analiza izbranih tematik, ki s sociološkega in antropološkega vidika obravnavajo temeljne družbene kategorije in koncepte tako v historičnem kot sodobnem vidiku. Koncepcije posameznika, družine in sorodstva. Rituali ob smrti in čaščenje prednikov. Družbena razslojenost. Urbano-ruralno. Etnična, jezikovna in religiozna raznolikost. Spol in spolnost.

Fei, Xiaotong. 1992. From the soil : the foundations of Chinese society. Berkley: California University Press. COBISS.SI-ID - 70044002

Greenhalgh, Susan ; Winckler, Edwin A. 2005. Governing China's population : from Leninist to neoliberal biopolitics. TSanford: Standfor University Press. COBISS.SI-ID – 28327261

Jacka, Tamara et al. 2013. Contemporary China: society and social change. Cambridge: Cambridge University Press. COBISS.SI-ID - 1104335198

Kleinman, Arthur et al. 2011. Deep China: The Moral Life of the Person. Berkley: University of California Press. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=39615…
Miao, Ying. 2018. Being middle class in China : identity, attitudes and behaviour. London : Routledge, COBISS.SI-ID - 33117443

Yang, Fenggang. 2018. Atlas of religion in China : social and geographical contexts. Leiden: Brill. COBISS.SI-ID – 41818627

Yang, Mayfair. 1994. Gifts, Favors and Banquets. Ithaca: Cornell University Press. COBISS.SI-ID – 32307042

Poleg tega še izbrani znanstveni članki ter medijski prispevki o obravnavani tematiki. / Furthermore, selected academic articles and media reports on selected topics.