Center za pedagoško izobraževanje

Poletne šole tujih jezikov

Poletne šole tujih jezikov

Spodbujanje večjezičnosti, tako na ravni posameznikov in posameznic kot družbe, je eden od pomembnih poudarkov evropske jezikovne politike. Kot opozarja Skupni evropski jezikovni okvir, posameznik oz. posameznica »jezikov in kultur v miselni predstavi ne ločuje kot nečesa samostojnega in posebnega, temveč gradi sporazumevalno zmožnost, h kateri prispevajo celotno znanje in izkušnje z jezikom ter v kateri se vsi jeziki povezujejo in medsebojno delujejo« (Svet Evrope 2011, 2001: 26).

Tako tudi naše poletne šole stremijo k večjezičnosti in povezovanju jezikov prek uresničevanja didaktičnega načela raznojezičnosti. V okviru šestih poletnih šol se boste lahko srečali s kar 21 jeziki. Pri vsaki šoli bo v smislu pluralističnih pristopov del časa namenjen povezovanju med jeziki na ravni besedišča, struktur, spretnosti, učnih strategij in kultur, preostanek ur pa bo razdeljen med vse vključene jezike, ki jih boste tako spoznavali tudi ločeno.

HRVAŠČINA

lekt. Sanja Pešorda

BOLGARŠČINA

lekt. dr. Milen Malakov

UKRAJINŠČINA

dr. Marija Sotnikova Štravs

POLJŠČINA

doc. dr. Lidija Rezoničnik

SLOVAŠČINA

lekt. Hana Lacova

Slovanski jeziki skozi čas v prostoru in družbi

Slovanski jezikovni svet pod lupo: lužiška srbščina in kašubščina

izr. prof. dr. Matej Šekli

Sprehod po Ljubljani: »Po slovanskih stopinjah«

Vodeni ogled Plečnikove hiše

doc. dr. Lidija Rezoničnik, doc. dr. Špela Sevšek Šramel

 

FRANCOŠČINA

Katarina Paternost

ITALIJANŠČINA

lekt. Tereza Hussu

PORTUGALŠČINA

Lana Klopčič in Edvin Dervišević

ROMUNŠČINA

Klara Rus in lekt. dr. Ioana-Carmen Jieanu

ŠPANŠČINA

Sara Hevia

ALBANŠČINA  

Aleksandar Trifunović

BOLGARŠČINA

lekt. dr. Milen Malakov

NOVA GRŠČINA

Matic Mahnič

ROMUNŠČINA

Klara Rus in lekt. dr. Ioana-Carmen Jieanu

JAPONŠČINA

asist. dr. Nina Golob

KOREJŠČINA

asist. mag. Eva Vučkovič

KITAJŠČINA

lekt. Xiao Li

SANSKRT

Gašper Kvartič

NEMŠČINA

Tanja Miklič

NIZOZEMŠČINA

mag. Maya Choghari

ŠVEDŠČINA

Iva Klemenčič

LATINŠČINA

Polonca Zupančič

STARA GRŠČINA

mag. Jelena Isak Kres

SANSKRT

Gašper Kvartič

Poletne šole tujih jezikov bodo v študijskem letu 2021/22 v skupnem obsegu 30 šolskih ur potekale v prostorih Filozofske fakultete v tednu od ponedeljka, 27. junija, do sobote, 2. julija, v popoldanskem času, in sicer od ponedeljka do petka (od 16. ure dalje), v soboto pa v dopoldanskem času (od 9. ure dalje).

Vpis bo odprt sredi maja in je mogoč do nedelje, 19. junija, prek spletne prijavnice. Dijaki in dijakinje ter študenti in študentke zaradi uveljavljanja znižane kotizacije prijavnici priložite tudi skenirano kopijo potrdila o vpisu za šolsko/študijsko leto 2021/2022. Ko bo v posamezni skupini prijavljenih 15 udeležencev in udeleženk, se bodo prijave zaprle. Za vpis v poletne šole predznanje vanje vključenih tujih jezikov ni potrebno.

Cena za študijsko leto 2021/22:

Udeleženci/udeleženke

Cena za 30-urno poletno šolo

dijaki in dijakinje, redni študenti in študentke 1. in 2. stopnje Univerze v Ljubljani, študenti in študentke 3. stopnje Univerze v Ljubljani

179,00 €

drugi udeleženci in udeleženke

269,00 € 

Ena šolska ura traja 45 minut.

Poletne šole ne vključujejo preverjanja znanja. Izpite iz znanja tujih jezikov pa je možno prav tako opravljati na Centru za pedagoško izobraževanje na Filozofski fakulteti.

Za več informacij smo dosegljivi na e-naslovu tecaji@ff.uni-lj.si in v času uradnih ur, tj. od ponedeljka do petka med 11.00 in 13.00, na tel. št. 01 241 1047 (doc. dr. Mojca Leskovec) in 01 241 1046 (Petra Teslić).