Center za pedagoško izobraževanje

Poletne šole tujih jezikov

Poletne šole tujih jezikov

Spodbujanje večjezičnosti, tako na ravni posameznikov in posameznic kot družbe, je eden od pomembnih poudarkov evropske jezikovne politike. Kot opozarja Skupni evropski jezikovni okvir, posameznik oz. posameznica »jezikov in kultur v miselni predstavi ne ločuje kot nečesa samostojnega in posebnega, temveč gradi sporazumevalno zmožnost, h kateri prispevajo celotno znanje in izkušnje z jezikom ter v kateri se vsi jeziki povezujejo in medsebojno delujejo« (Svet Evrope 2011, 2001: 26).

Tako tudi naše poletne šole stremijo k večjezičnosti in povezovanju jezikov prek uresničevanja didaktičnega načela raznojezičnosti. V okviru šestih poletnih šol se boste lahko srečali s kar 22 jeziki. Pri vsaki šoli bo v smislu pluralističnih pristopov del časa namenjen povezovanju med jeziki na ravni besedišča, struktur, spretnosti, učnih strategij in kultur, preostanek ur pa bo razdeljen med vse vključene jezike, ki jih boste tako spoznavali tudi ločeno.

Slovanski jeziki v času, prostoru in družbi

izr. prof. dr. Matej Šekli (2 uri)

BOLGARŠČINA

lekt. dr. Milen Malakov (3 ure)

ČEŠČINA

lekt. Zdenka Kohoutkova (3 ure)

HRVAŠČINA

lekt. Sanja Pešorda (3 ure)

MAKEDONŠČINA

izr. prof. dr. Namita Subiotto (3 ure)

POLJŠČINA

doc. dr. Lidija Rezoničnik (3 ure)

SLOVAŠČINA

lekt. Darija Pivk (3 ure)

Povezave med romanskimi jeziki      Sara Hevia, Jošt Jesenovec, Tina Matić, Alja Krašovec, Edvin Dervišević, lekt. dr. Ioana - Carmen Jieanu (3 ure)

FRANCOŠČINA

Tina Matić (3 ure)

ITALIJANŠČINA

Jošt Jesenovec (3 ure)

PORTUGALŠČINA

Alja Krašovec in Edvin Dervišević (4 ure)

ROMUNŠČINA

lekt. dr. Ioana - Carmen Jieanu (4 ure)

ŠPANŠČINA

Sara Hevia (3 ure)

ALBANŠČINA  

Aleksandar Trifunović

BOLGARŠČINA

lekt. dr. Milen Malakov

NOVA GRŠČINA

Matic Mahnič

ROMUNŠČINA

lekt. dr. Ioana - Carmen Jieanu

Povezave med azijskimi jeziki  asist. dr. Nina Golob, Su Ping (2 uri)

JAPONŠČINA

asist. dr. Nina Golob (4 ure)

KOREJŠČINA

asist. mag. Eva Vučkovič (5 ur)

KITAJŠČINA

Su Ping (4 ure)

SANSKRT

doc. dr. Luka Repanšek (5 ur)

Povezave med germanskimi jeziki Iva Klemenčič, mag. Maya Choghari, Tanja Miklič (2 uri)

NEMŠČINA

Tanja Miklič (6 ur)

NIZOZEMŠČINA

mag. Maya Choghari (6 ur)

ŠVEDŠČINA

Iva Klemenčič (6 ur)

Jezikovne povezave med klasičnimi jeziki

red. prof. dr. Jerneja Kavčič (2 uri)

LATINŠČINA

Polonca Zupančič (6 ur)

STARA GRŠČINA

mag. Jelena Isak Kres (6 ur)

SANSKRT doc. dr. Luka Repanšek (6 ur)

Poletne šole tujih jezikov bodo v študijskem letu 2020/21 v skupnem obsegu 20 šolskih ur potekale na daljavo (prek videokonferenc) v tednu od ponedeljka, 28. junija, do petka, 2. julija, v popoldanskem času (od 16. ure dalje). Vpis je mogoč do petka, 18. junija, prek spletne prijavnice. Dijaki in dijakinje ter študenti in študentke zaradi uveljavljanja znižane kotizacije prijavnici priložite tudi skenirano kopijo potrdila o vpisu za šolsko/študijsko leto 2020/2021. Ko bo v posamezni skupini prijavljenih 15 udeležencev in udeleženk, se bodo prijave zaprle. Za vpis v poletne šole predznanje vanje vključenih tujih jezikov ni potrebno.

Ena šolska ura traja 45 minut.

Poletne šole ne vključujejo preverjanja znanja. Izpite iz znanja tujih jezikov pa je možno prav tako opravljati na Centru za pedagoško izobraževanje na Filozofski fakulteti.

Za več informacij smo dosegljivi na e-naslovu tecaji@ff.uni-lj.si in  v času uradnih ur, tj. od ponedeljka do petka med 11.00 in 13.00, na tel. št. 01 241 1047. Kontaktna oseba za jezikovne tečaje je dr. Mojca Leskovec.

Rok za prijavo: 18. 6. 2021

Termin: 28. 6.–2. 7. 2021

Cena:  
129 € (z DDV-jem) za dijak(inj)e in študent(k)e UL
179 € (z DDV-jem) za druge udeležence in udeleženke

Obseg: 20 šolskih ur

Izvedba: na daljavo
 
** Podatek potrebujemo zaradi izpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
*** Podatek potrebujemo zaradi izpolnjevanja pogodbenih obveznosti in izdajo potrdila o udeležbi.
Priložite lahko eno datoteko v formatu PDF do velikosti 100 MB.
 
PLAČNIK (izpolnite samo, če je plačnik gospodarski subjekt oz. druga pravna oseba):
PLAČNIK (izpolnite samo, če je plačnik gospodarski subjekt oz. druga pravna oseba):
Priložite lahko eno datoteko v formatu PDF do velikosti 100 MB.
SPLOŠNI POGOJI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Šteje se, da je z oddajo prijavnice sklenjena pogodba na daljavo (prvi odstavek 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov). Poletna šola predstavlja storitev za prosti čas, pri kateri se organizator zaveže, da bo svojo obveznost izpolnil v točno določenem roku, zato nimate pravice, da v 14 dneh od pogodbe odstopite brez navajanja razloga za svojo odločitev (12. točka petega odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov). Odjave kljub temu sprejemamo, vendar najkasneje osem dni pred začetkom poletnih šol po e-pošti na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si. Če se na poletno šolo prijavite manj kot osem dni pred njenim začetkom, odjav ne sprejemamo. V primeru, da se ne boste pravočasno odjavili, vam bomo kotizacijo zaračunali oziroma vam že plačane kotizacije ne bomo vrnili. Pridržujemo si pravico, da v primeru premajhnega števila prijavljenih v skupino poletne šole ne izvedemo; o tem bodo prijavljeni pravočasno obveščeni.

Z oddajo elektronske prijavnice sprejemate pogoje udeležbe, UL FF pa dovoljujete obdelavo vaših osebnih podatkov za namen izvedbe poletne šole. UL FF bo zbrane osebne podatke obdelovala v skladu z veljavnimi predpisi, hranila pa jih bo do konca študijskega leta, v katerem je bila poletna šola organizirana, oziroma dokler bo podano vaše soglasje za obveščanje (spodaj). Če je rok hrambe osebnih podatkov predpisan z zakonom, bo UL FF podatke hranila v skladu s takšnim zakonom; če ne boste izpolnili svojih pogodbenih obveznostih, pa dokler ne bodo izpolnjene.

S pisno zahtevo, poslano na naš naslov, lahko zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarjate obdelavi podatkov in zahtevate prenos podatkov. V zahtevi navedite, katere osebne podatke bi želeli spremeniti ali umakniti iz naše baze podatkov, oziroma nam kako drugače sporočite, kako bi želeli omejiti njihovo uporabo. Na vašo zahtevo bomo odgovorili v skladu z veljavnimi predpisi.

Dano privolitev lahko kadar koli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekličete s pisno zahtevo, poslano na naš naslov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Če menite, da se vaši osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Z oddajo elektronske prijavnice pristajate na navedene pogoje in potrjujete, da imate tehnične možnosti tečaj spremljati na daljavo (tj. osebni računalnik, ki je opremljen vsaj z avdiopovezavo (slušalke/zvočniki) in internetno povezavo).