Projektor

Implementacija bolonjskega procesa

Javni razpis: Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2009 in 2010:
Vzpostavitev mentorske mreže in usposabljanje za supervizirano prakso psihologov (od 1.9.2009 do 28.2.2010)

Projekt je namenjen usposabljanju mentorjev za izvajanje supervizirane prakse psihologov. S projektom želimo prenesti evropski model dobre prakse v naše okolje in postaviti smernice za supervizirano prakso pri nas. Izhodišče je prenovljen bolonjski program psihologije, ki umešča študijsko prakso v svoj program in regulativa EFPE (European Federation of Psychologists' Associations) za EuroPsy certifikat.