Projektor

Nettle - mreža pedagoškega izobraževanja visokošolskih učiteljev

NETTLE je akronim za Network  of Tertiary Level Educators. Gre za evropsko tematsko mrežo, namenjeno podpori univerzitetnim učiteljem in sodelavcem, da zagotovijo čimbolj kakovostno učenje in poučevanje študentom v visokem šolstvu.

S tem se mreža navezuje na cilje bolonjske deklaracije in se posveča  krepitvi evropskega sodelovanja na področju izboljšanja pedagoške dejavnosti univerz in tako dopolnjuje delovanje UEA (Evropskega združenja univerz) v spodbujanju kulture kakovosti v visokem šolstvu.

NETTLE povezuje strokovnjake iz 26 evropskih držav in vključuje izkušnje centrov v Veliki Britaniji, skandinavskih državah, na Nizozemskem, v Franciji, Nemčiji in drugod, ki prirejajo tečaje in seminarje za začetno in nadaljevalno izpopolnjevanje univerzitetnih učiteljev na vseh področjih učinkovitega poučevanja, vključno s smotrno uporabo IKT.

Namen NETTLE je razviti splošno sprejemljiv evropski okvir opredelitve in razvijanja pedagoških kompetenc visokošolskih učiteljev, ki bo dovolj prožen, da bo upošteval posebnosti različnih regij in dežel. Projekt je trileten in se bo zaključil februarja 2008.

 

Podatki o projektu:

Projekt je koordinirala Univerza v Southamptonu, Vel. Britanija.

Koordinator: Paul Riddy
Slovenski partner v projektu: Univerza v Ljubljani.
Nacionalna koordinatorka: prof.emer. ddr. Baica Marentič Požarnik
Kontaktna oseba: Neža Florjančič, Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete