Japonska družba 2

Japonska družba 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Culiberg Luka

Vsebina

Pri predmetu se spoznavamo s konkretnimi aspekti moderne japonske družbe, ki jih študenti na podlagi osvojenega znanja obdelajo sami na kritično-problemski način. Vsebinski sklopi so tako mediji, religioznost in popularna kultura; delodajalci in delavci: stratifikacija delodajalcev, glavne modalitete zaposlitve in njihovi socialni vplivi, organiziranje zaposlenih; politična ekonomija Japonske: trg, politika, interesi in distribucija moči; internacionalizacija japonske družbe in politika migracij: vloga in mesto tujcev v japonski družbi

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...