Jezikovne zmožnosti

Jezikovne zmožnosti

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sokolov Cvetka, lekt. dr. Rot Gabrovec Veronika

Vsebina

Bralno razumevanje:
Razumevanje avtentičnih besedil iz različnih besedilnih zvrsti;
Višje taksonomske spretnosti branja: analiza, evalvacija, inferenca.
Poglobljeno razumevanje procesa branja, samorefleksija lastne bralne zmožnosti, pomen branja v doživljenjskem izobraževanju;
Branje strokovnih besedil in izdelava študijskih zapiskov;
Branje, analiza in evalvacija proznega dela.
Pisna zmožnost:
Prepričevalni sestavek: poglobitev;
Raziskovalni sestavek; uporaba virov;
Izdelava besedil z računalnikom;
Slušno razumevanje:
Razumevanje, analiza in evalvacija poljudnih in strokovnih slušnih besedil iz različnih besedilnih zvrsti;
Povzemanje slušnih besedil;
Aktivno poslušanje in interakcija;
Govorna zmožnost:
Spretnosti tekočega podajanja spontanega in pripravljenega besedila;
Obvladovanje različnih registrov;
Izvedba učne ure na podlagi iztočnice;
Formalna debata, priprava dramatizacije.