Kadrovska psihologija

Kadrovska psihologija

Stopnja: 2

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 45

Ure vaj: 45

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Poredoš Mojca, izr. prof. dr. Boštjančič Eva

Vsebina

Eksplanatorne teorije: iskanje in selekcija kadrov, trening; razvoj kariere; delovna uspešnost; motivacija pri delu.
Tehnološke teorije: Analiza dela in zahtev; tehnike in metode ocenjevanja; kariere v organizaciji; nagrajevanje.
Diagnostične spretnosti: postopki selekcije; ocenjevanje zaposlenih; analiza potreb po treningu; karierna diagnostika.
Intervencijske spretnosti: sprejemanje in uvajanje; sistemi nagrajevanja; napredovanje in razvoj zaposlenih; karierno svetovanje.