Klimatogeografija

Klimatogeografija

Stopnja: 1

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: asist. Stefanovski Sašo, prof. dr. Ogrin Darko

Vsebina

- klimatske spremembe (spreminjanje klime v holocenu, globalna otoplitev po 1850, vzroki za klimatske spremembe, človekov vpliv na spreminjanje podnebja),
- metode za raziskovanje podnebnih sprememb,
- podnebje od mikro- do makro in globalne prostorske ravni (klimatski prostor in čas, klima poraslega in neporaslega površja, klima urbanih površin, klima reliefno razgibanega površja),
- metode za raziskovanje mikro- in lokalne klime (topoklimatsko kartiranje).