Korejsko jezikoslovje

Korejsko jezikoslovje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Kang Byoung Yoong

- glasovni sistem korejščine
- besedotvorje korejščine
- stavčne strukture in izbor udeleženske vloge v korejščini
- skladnja (čas, aspekt, modaliteta, negacija, variacije besednega reda in sprememba informacije) v korejščini
- različni nivoji jezika in vljudnosti v korejščini

- Lee, Iksop, S. Robert, Ramsey (2001), The Korean Language, State University of New York press. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=72557…
- Hyeon, Yu-seok (2021), Tteomeongneun gugeomunbeop, Ssoltibukseu. COBISS.SI-ID - 137040643
- Mok, Jeong-su (2020), Eoneoyuhyeongnon, jeongsinyeokhangnon geurigo Hangugeo munbeop, Hangungmunhwasa. COBISS.SI-ID - 137054467
- Yang, Myeong-hui (2019), Oegugineul wihan Hangugeo munbeopgwa pyohyeon, Jimmundang. COBISS.SI-ID - 94800131
- izročki