Kultura in civilizacija 1 - Sodobna Španija

Kultura in civilizacija 1 - Sodobna Španija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Geršak Marija Uršula

Predmet seznanja študenta z zgodovinsko-političnimi, ekonomskimi, družbenimi in kulturnimi značilnostmi sodobne Španije, od začetka tranzicije do danes:
Osnovne geografske značilnosti.
Avtonomne skupnosti Španije.
Zgodovinski oris od leta 1975 do danes.
Družbenopolitični sistem in administrativna ureditev.
Gospodarstvo sodobne Španije.
Vstop v Evropsko skupnost.
Problemi sodobne Španije.
Izbrane teme o družbenih in/ali kulturnih vidikih sodobne Španije.

Balea, A. y P. Ramos: Cultura espanola. Madrid: enCLAVE/ELE, 2007.
Bericat, E. (ed.): El conflicto cultural en Espana: acuerdos y desacuerdos entre los espanoles. Madrid: CIS, 2003.
Cantarino, V. M.: Civilización y cultura de Espana. New Jersey: Prentice Hall, 2005.
Coronado González, M. L., J. G. González y A. R. Zarzalejos Alonso: A fondo. Madrid: SGEL, 2004.
García de Cortázar, F.: Breve historia de Espana. Madrid: Alianza, 2012.
López Moreno, C.: Espana Contemporánea. Madrid: SGEL/ELE, 2005.
Paniagua Soto, J. L. y J. C. Monedero(ed.): En torno a la democracia en Espana. Temas abiertos del sistema político espanol. Madrid: Tecnos, 1999.
Pereira-Muro, C.: Culturas de Espana. Boston, New York: Houghton Miffin Co, 2003.
Piemontese Ramos, L.: Espana: Temas de cultura y civilización. Florence: Heinle, 2003.
Powell, C.: Espana en democracia 1975-2000. Barcelona: Plaza & Janés, 2001.
Quesada Marco, S.: Espana, siglo XXI. Madrid: Edelsa, 2008.
Quesada Marco, S.: Espana, Manual de civilización. Edelsa: Madrid, 2007.
Tamames, R. I. y S. Quesada: Imágenes de Espana. Madrid: Edelsa, 2001.
Ugarte, F., et al.: Espana y su civilización. Boston: McGraw-Hill, 2008.
Tiskani ali elektronski mediji: El País, Público, ABC, La Vanguardia…