Kultura latinskega srednjega veka in humanizma

Kultura latinskega srednjega veka in humanizma

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Movrin David, doc. dr. Weiss Sonja

Vsebina

- kronološki pregled srednjeveške in humanistične latinitete s poudarkom na najpomembnejših avtorjih, ki ga dopolnjuje seminarsko branje izbranih odlomkov
- seznanitev z najpomembnejšimi pripomočki in literaturo
- samostojno branje, prevajanje ter interpretacija virov (izvirnih besedil)
Obdobja, katerih pregled se osredotoča na kulturo v povezavi s književnostjo in umetnostjo:
- pozna antika (350 do 750)
- zgodnji in visoki srednji vek (750 do 1100)
- visoki in pozni srednji vek (1100 do 1350)
- humanizem in renesansa
- kultura latinskega srednjega veka in humanizma na Slovenskem