Latinski jezik II

Latinski jezik II

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:45

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: lekt. Čop Breda

Vsebina

Latinska morfologija:
štiri konjugacije (tudi perfektova in supinova osnova), glavni in vrstilni števniki, zaimki, prislov, stopnjevanje prislova in pridevnikov, nekateri nepravilni glagoli (volo, nolo, malo).

Latinska sintaksa:
izražanje zapovedi in prepovedi, neodvisni vprašalni in želelni stavki (za sedanjost); odvisniki : oziralni, vzročni, finalni (pregledno), pogojni (realni in irealni za sedanjost).

Prevajanje:
branje in prevajanje izvirnih citatov in lažjih prirejenih besedil.

Rimska civilizacija in kultura:
osnovni pregled zgodovinskih in geografskih okvirov ter družbenega, kulturnega ter civilizacijskega okolja v antiki (v skladu z izbranimi besedili).