Lektorske vaje I/1

Lektorske vaje I/1

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:90

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: lekt. Lacova Hana, lekt. Pivk Darija

Vsebina

Obdelava osnovnih konverzacijskih tem:
Osnovno naslavljanje, pozdravi in kontaktne situacije; Države in prebivalci; Družina in osebni podatki; Prosti čas; Kje in kako živimo; Mesta in kraji, Jedi in pijače.

Slovnica: Osnove slovaškega jezika, razlike med slovaškim in slovenskim glasovnim sestavom. Osnovna načela slovaškega pravopisa. Sklanjanje samostalnikov, zaimkov in pridevnikov v ednini in množini v vseh sklonih, spreganje glagolov v sedanjem, preteklem in prihodnjem času in razvrščanje po skupinah, stopnjevanje pridevnikov, spoznavanje trde in mehke pridevniške sklanjatve, predlogi in vezava s posameznimi skloni