Lektorske vaje I/2

Lektorske vaje I/2

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:90

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: lekt. Lacova Hana, lekt. Pivk Darija

Vsebina

Obdelava naslednjih konverzacijskih tem:
Študij, delo, prosti čas, Storitve, Obleka naredi človeka, Spomini in načrti, Osnovne informacije o slovaški in tradicijah
Slovnica:
Osnove slovaškega jezika, razlike med slovaškim in slovenskim glasovnim sestavom. Osnovna načela slovaškega pravopisa. Sklanjanje samostalnikov, zaimkov in pridevnikov v ednini in množini v vseh sklonih, spreganje glagolov v sedanjem, preteklem in prihodnjem času in razvrščanje po skupinah, stopnjevanje pridevnikov, spoznavanje trde in mehke pridevniške sklanjatve, predlogi in vezava s posameznimi skloni