Lektorske vaje II/1

Lektorske vaje II/1

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: lekt. Lacova Hana, lekt. Pivk Darija

Vsebina

Obdelava naslednjih tem:
Družina in življenje, Promet in potovanje, Pri zdravniku, Mediji in tehnologija, Nakupovanje in storitve, Šola in delo

Slovnica: Sklanjanje samostalnikov, zaimkov in pridevnikov v ednini in množini v vseh sklonih, vključno z vsemi posebnostmi, spreganje glagolov v sedanjem, preteklem in prihodnjem času, stopnjevanje prislovov, števniki, predlogi in vezava s posameznimi skloni - poudarek na razlike s slovenskim jezikom. Poslušanje tekstov in njihovo razumevanje.