Lektorske vaje II/2

Lektorske vaje II/2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef, lekt. Lacova Hana, lekt. Pivk Darija

Obdelava naslednjih tem:
Publicistika in mediji, Računalništvo, Umetnost in kulturne prireditve – literatura, film, gledališče in glasba, Vzgoja in šolstvo, Zemlja, narava in vreme, Družba in sodobni problemi
Slovnica: Sklanjanje samostalnikov, zaimkov in pridevnikov v množini v vseh sklonih, vključno z vsemi posebnostmi, spreganje glagolov v sedanjem, preteklem in prihodnjem času, stopnjevanje prislovov, števniki, predlogi in vezava s posameznimi skloni - poudarek na razlike s slovenskim jezikom. Poslušanje tekstov in njihovo razumevanje.

Renáta Kamenárová&kol.: Krížom krážom A2, Bratislava 2012
Helena Ivoríková &kol.: Krížom krážom A1+A2, cvičebnica, Bratislava 2009
Ľudmila Žigová: Slovenčina pre cudzincov, Bratislava 2000.
Ľudmila Žigová: Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov, Bratislava 2014
Juraj Vaňko: Slovaška slovnica za Slovence, Ljubljana 2004.
Eva Tibenská: Gramatika slovenského jazyka pre nositeľov slovinského, chorvátskeho a srbského jazyka, I. diel, Morfológia, Oddelek za slavistiko, Ljubljana 2018.
Oľga Škvareninová: Obrázkový slovník slovenčiny, Bratislava 1997

Slovarji:
Krátky slovník slovenského jazyka. Matica slovenská, 2020.
Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava, Veda, 2004.
Kol. autorov. Slovník súčasného slovenského jazyka (A – G). Bratislava, 2006.
Kol. autorov. Slovník súčasného slovenského jazyka (H - L). Bratislava, 2011.
Kol. autorov. Slovník súčasného slovenského jazyka (M - N). Bratislava, 2015.
Kol. autorov. Slovník súčasného slovenského jazyka (O - P). Bratislava, 2021.
Viktor, Smolej: Slovaško-slovenski slovar, Ljubljana, 2005.