Lektorske vaje II/2

Lektorske vaje II/2

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: lekt. Lacova Hana, lekt. Pivk Darija

Vsebina

Obdelava naslednjih tem:
Publicistika in mediji, Računalništvo, Umetnost in kulturne prireditve – literatura, film, gledališče in glasba, Vzgoja in šolstvo, Zemlja, narava in vreme, Družba in sodobni problemi
Slovnica: Sklanjanje samostalnikov, zaimkov in pridevnikov v množini v vseh sklonih, vključno z vsemi posebnostmi, spreganje glagolov v sedanjem, preteklem in prihodnjem času, stopnjevanje prislovov, števniki, predlogi in vezava s posameznimi skloni - poudarek na razlike s slovenskim jezikom. Poslušanje tekstov in njihovo razumevanje.