Literarna teorija

Literarna teorija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Javornik Miha

Predstavitev razvoja ruske literarne vede poteka v več sklopih: predhodno so zarisani temelji, ki osvetljujejo družbeno-kulturni položaj, ki pogojuje nastanek poetološke obravnave literarnega teksta. Temu orisu sledi predstavitev dveh osrednjih poetik, kot ju ob koncu 19. stoletja oblikujeta A. N. Veselovski in A. A. Potebnja ter z njima začrtata smernice znanstveno eksaktnejšemu proučevanju literature. Tovrstno proučevanje razvija ruska formalistična šola (ОПОЯЗ) ki pa se v evoluciji literarnovednih razmišljanj premakne od mehanicistično znanstvene obravnave (literatura kot vsota postopkov) k razmišljanju o spremenljivosti in dogovornosti literarnega znaka v sovisnosti od t. i. 'zunajliterarnih nizov'. To – v bistvu funkcijsko – opazovanje spremenljivosti literarnih dejstev je v nadaljevanju postavljeno v kontekst t. i. sociološke ter psihološke poetike, ki ju ob upoštevanju, a hkrati kritiki formalističnih razmišljanj, razvijata M. Bahtin in L. Vigotski.
Sklepna razmišljanja o ruski literarnovedni evoluciji v obravnavanem obdobju imajo namen ustvariti jasna izhodišča, ki ponudijo pot k razumevanju strukturalističnih, semiotskih pogledov ter opozarjajo na značilnosti sodobnejših (poststrukturalističnih) opazovanj literature (npr. teorije medbesedilnosti, dekonstrukcije ipd.). Posebno pozornost namenjamo ruski semiotski šoli.

A. A. POTEBNJA, 1982: "Poezija. Proza". "Sguščenie mysli; Poezija i proza. Ih differencirovanie". D. Kiraj - A. Kovač (ur.), V: 1982: Poetika. Trudy russkih i sovetskih poetičeskih škol. Budapest: Tankönyvkiadó. COBISS.SI-ID 57624576
A. N. VESELOVSKIJ, 1982: "Iz vvedenija v istoričeskuju poetiku (Voprosy i otvety)"; "Jazyk poezii i jazyk prozy"; "Psihologičeskij parallelizm i ego formy v otraženii poetičeskogo stilja"; "Poetika sjužetov". V: Kiraj – Kovač. COBISS.SI-ID 57624576
L. VIGOTSKI, 2010: "Razvojne korenine mišljenja in govora", "Misel in beseda". V: Mišljenje in govor. Ljubljana. COBISS.SI-ID 253558016
V. PROPP, 2005: Morfologija pravljice (Spremne besede). Studia humanitatis. COBISS.SI-ID 221899776
M. BAHTIN: "Tipi prozne besede. Beseda pri Dostojevskem". V: Literatura XVIII (2006). COBISS.SI-ID 3468546
M. BAHTIN, 1982: ”Beseda v romanu”. V: Teorija romana. Ljubljana. COBISS.SI-ID - 22760960
M. BAHTIN, 2005: ”Jezik, govor in izjava.” Bahtin/Vološinov, Stalin, Williams. Marksizmi in jezikoslovje. Ljubljana (31-65). COBISS.SI-ID 223654912
M. BAHTIN, 2008: "Uvod”. Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa in ljudska kultura srednjega veka in renesanse. Ljubljana (7-65). COBISS.SI-ID 238829824
M. JAVORNIK, A. SKAZA (Spremna beseda). V: M. BAHTIN, 1999: Estetika in humanistčne vede, Ljubljana. COBISS.SI-ID 98206464
A. SKAZA (spremna beseda). V: Ruski formalisti: 1984. Ljubljana. COBISS.SI-ID 14558209
V. ŠKLOVSKI, 1984: "Vstajenje besede"; "Umetnost kot postopek". V: A. Skaza (ur.): Ruski formalisti. COBISS.SI-ID 14558209
V. ŽIRMUNSKI, 1984: "Naloge poetike". Ruski formalisti. COBISS.SI-ID 14558209
B. EJHENBAUM, 1984: "Literarno življenje; Kako je narejen Gogoljev Plašč". Ruski formalisti. COBISS.SI-ID 14558209
J. TINJANOV, 1984: "Literarno dejstvo", "O literarni evoluciji". Ruski formalisti. COBISS.SI-ID 14558209
J. TINJANOV, R. JAKOBSON, 1984: "Problemi preučevanja literature in jezika". Ruski formalisti. COBISS.SI-ID 14558209
V. VINOGRADOV, 1984: "Vprašanje o skazu v stilistiki". Ruski formalisti. COBISS.SI-ID 14558209
С. БРОЙТМАН, Н. ТАМАРЧЕНКО, В. ТЮПА 2004: Теория литературы в двух томах. Москва: Academia, 2004. T. 1. 4-14. COBISS.SI-ID 44886626 2008!
Ю. ЛОТMАН, 1995: Внутри мыслящих миров. Москва: ”Языки русской культуры", 1995. COBISS.SI-ID 15903586 2000!?