Mednarodne selitve in izseljenstvo

Mednarodne selitve in izseljenstvo

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ilc Klun Mojca, doc. dr. Rogelj Boštjan

Vsebina

• opredelitev osnovnih terminov in konceptov s področja selitvenih študij,
• različni pristopi, teorije in modeli pri proučevanju selitev: teorija potiska in potega, teorija človeškega kapitala, teorija segmentiranosti trga delovne sile, teorija odvisnosti, teorija svetovnih sistemov, teorija kumulativne vzročnosti, teorija družbenih mrež, transnacionalni pristopi,
• zgodovina mednarodnih selitev s poudarkom na odseljevanju in priseljevanju v Evropi in Sloveniji po letu 1800,
• sodobni selitveni procesi v Evropi in Sloveniji,
• ekonomske selitve: vzroki, značilnosti in vpliv na prostor,
• prisilne selitve v svetu: vzroki, značilnosti in vpliv na prostor,
• okoljske selitve: vzroki, značilnosti in vpliv na prostor,
• politike nadzora in omejevanja selitev,
• integracijske politike,
• selitve kot varnostno vprašanje,
• priseljenske skupnosti: opredelitev, odnosi, procesi,
• Slovensko izseljenstvo in didaspora zgodovinski razvoj in današnje stanje.