Moderni ruski jezik I – lektorske vaje

Moderni ruski jezik I – lektorske vaje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 240

ECTS točke: 11

Nosilec/izvajalec: lekt. Komarova Tatjana, lekt. mag. Stepanova Evgeniia, lekt. Spanring Poredoš Marina

Prvi semester:
1. Pisava
2. Vaje iz fonetike; učenje pravilne izgovorjave (glasovi, naglas, intonacija) poteka v fonolaboratoriju z nosilcem jezika.
3. Osnovno besedišče in frazemi v okviru naslednjih tem:
- poimenovanje oseb in predmetov
- predstavljanje, seznanjanje, pozdravljanje
- učna ura
- družina in vsakdanje življenje
- preživljanje prostega časa
4. Vaje iz morfosintakse in besedotvorja kot priprava na predmet Morfologija ruskega jezika.
- sklanjanje samostalnika, pridevnika, vrstilnih števnikov, osebnih in kazalnih zaimkov v ednini in množini, trda in mehka osnova (5., 4. (ed.), 2. (ed.) sklon)
- osnovna sintaktična raba v naštetih sklonih, naglasni tipi, glasovne premene
- glavni števniki
- glagoli 1. in 2. spregatve, tvorjenje in raba sedanjika, preteklika, glagolska osnova.
- izpeljava, zlaganje, posamostaljenje pridevnikov, tvorjenje imen po očetu ter pomanjševalnic
5. Najosnovnejši govorni vzorci
Drugi semester:
Študenti nadaljujejo z vajami iz fonetike in morfosintakse in širijo besedni zaklad v okviru naslednjih tem:
- trgovina in nakupi
- restavracija in jedi
- vreme
- interesne dejavnosti in šport
- prazniki
- šolanje v Rusiji in Sloveniji
- Moskva in Ljubljana
Vaje iz morfosintakse:
- sklanjanje samostalnika, pridevnika, osebnih in kazalnih zaimkov ter vrstilnih števnikov v ednini in množini; trda in mehka osnova (3., 2. (mn.), 4. (mn.), 6. sklon), primernik
- osnovna sintaktična raba v naštetih sklonih
- zveze števnika s samostalnikom in pridevnikom;
- osnovni spregatveni razredi, glagolski vid in čas, posebnosti tvorjenja in rabe prihodnjika, velelnik, glagoli premikanja.

Učbeniki:
Spanring-Poredoš, Marina: ? ? ?? ... ... mi in vi. ????? 1. Ljubljana: Znanstvena založba FF 2011.
Komarova, Tatjana. Russkij jazyk dlja načinajuščih : vvodnyj fonetiko-razgovornyj kurs. [Ljubljana: T. Komarova], 2004/2005. 50 str., ilustr.
Spanring-Poredoš, Marina: ? ? ?? ... ... mi in vi. ????? 2. Ljubljana: Znanstvena založba FF 2014.
M. ?. ???e????: ??????? ???? ??-??????. ?????-?e?e?????: “????????” 1999, str. 16–437.
?. ?. ?????????‚ ?. ?. ???????‚ ?. ?. ???????: ??????? ???? ??? ????. M?????: «??????? ????» 1991, str. 67-300.
?. ?. ??????????‚ ?. ?. ??????? ? ??.: ??????? ???? ??? ???? (??????? ????????? ? ????????). M?????: «??????? ????» 1991, str. 7–142.
?. ?. ?????????‚ ?. ?. ???????????: ??????? ???? ? ???????????. ??????: «??????? ????» 1996, str. 62–211.
Slovnice:
Sever J., Derganc A.: Ruska slovnica po naše. Ljubljana: CZ 2006, str. 7–45, str. 99–133.
?. ?. ????????, E. ?. ??????–?????????: ??????? ????. ???????????? ?????????? ? ????????????. ??????: «??????? ????» 1997.
Slovarji:
O. S. Plotnikova, J. Sever: Rusko-slovenski in slovensko-ruski slovar. Ljubljana: CZ 1990.
P. Pretnar: Rusko-slovenski slovar. Ljubljana 1964.
J. Kotnik: Slovensko-ruski slovar. Ljubljana 1972.
?. ?. ??????‚ ?. ?. ???????: ???????? ??????? ???????? ?????. ??????: «??» 1995.

Izbor besedil za domače branje (sestavili T. Komarova, M. Spanring-Poredoš).