Moderni ruski jezik I/1-2 - lektorske vaje za nerusiste

Moderni ruski jezik I/1-2 - lektorske vaje za nerusiste

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. Klemenčič Andreja, lekt. Spanring Poredoš Marina

Vsebina

Prvi del:
1. Ruska pisava in osnove pravopisa
2. Učenje pravilne izgovorjave (glasovi, naglas, intonacija)
3. Vaje iz morfosintakse in besedotvorja: – sklanjanje samostalnika (ednina: 2., 4., 5. sklon), – osnovna sintaktična raba v naštetih sklonih, – oblike osebnih, kazalnih, svojilnih zaimkov, – tvorjenje imen po očetu, – glavni števniki, – glagoli 1. in 2. spregatve, tvorjenje in raba sedanjika, preteklika.
4. Osnovno besedišče v okviru naslednjih tem: – poimenovanje oseb in predmetov, – predstavljanje, seznanjanje, pozdravljanje, – družina.
5. Najosnovnejši govorni vzorci.

Drugi del:
1. Vaje iz morfosintakse in besedotvorja: – sklanjanje pridevnika, svojilnih, osebnih in kazalnih zaimkov (ednina: 2., 4., 5 sklon), – osnovna sintaktična raba v naštetih sklonih, – glagoli 1. in 2. spregatve, glagolski vid, tvorjenje prihodnjika, povratni glagoli, glagoli premikanja.
2. Osnovno besedišče v okviru naslednjih tem: – študij, – počitnice in prosti čas, – opis osebe (značaj, zunanjost, obleka), - opis sobe (pohištvo).
3. Najosnovnejši govorni vzorci.