Morfologija II

Morfologija II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef

Vsebina

- samostalnik – oblikoslovna, semantična ter skladenjska definicija
- slovnične kategorije samostalnika (spol, število, sklon)
- sklanjatveni vzorci samostalnikov v slovaščini in njihovi podtipi ter izjeme
- števnik, zaimek, predlog, veznik, členek ter medmet kot besedne vrste – semantična, oblikoslovna ter skladenjska definicija
- temelji na formalnem opisu slovaške slovnice
- aplikacija teoretičnega znanja pri analizi besed in slovničnih oblik, njihovem pravilnem tvorjenju in uporabi