Nemščina v diahroni perspektivi

Nemščina v diahroni perspektivi

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Javor Briški Marija

Osnove preučevanja in razumevanja jezikovnega razvoja:
- spoznavanje različnih nivojev in vrst sprememb v jezikovnem sistemu in besedišču ter njihovih znotraj-, med- in zunajjezikovnih vzrokov;
- soočenje s posledicami sprememb na jezikovni sistem; obravnavanje in vrednotenje temeljnih teorij o jezikovnih spremembah;
- oris primerjalnega jezikoslovja in komparativne metode;
- prazgodovina in sorodstvena razmerja nemškega jezika: indoevropščina, germanščina;
- začetki nemščine;
- nemščina visokega srednjega veka;
- na poti nemškega standardnega jezika;
- nova visoka nemščina;
- tendence sodobne nemščine.

• Javor Briški, Marija (2020): Nemščina v diahroni perspektivi. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 231 str. COBISS.SI-ID - 27983619
• Schmidt, Wilhelm (2007): Geschichte der deutschen Sprache. Ein Lehrbuch für das germanistische Studium. Stuttgart: Hirzel, 189 str. COBISS.SI-ID – 34480994
• Stedje, Astrid (1989): Deutsche Sprache gestern und heute: Einführung in Sprachgeschichte und Sprachkunde. München: W. Fink, 224 str. COBISS.SI-ID – 12296034

Z drugo relevantno literaturo se slušatelji seznanijo na predavanjih.