Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Nevromodulacijski in vedenjski pristopi za izboljšavo simptomov disleksije pri slovensko govorečih otrocih in mladostnikih

Nevromodulacijski in vedenjski pristopi za izboljšavo simptomov disleksije pri slovensko govorečih otrocih in mladostnikih

Članica UL, ki izvaja projekt

UL, Filozofska fakulteta

Evidenčna številka projekta (šifra)

J6-50200 

Naziv projekta

Nevromodulacijski in vedenjski pristopi za izboljšavo simptomov disleksije pri slovensko govorečih otrocih in mladostnikih

Obdobje trajanja projekta

1.10.2023 - 30.9.2026

Letni obseg

1,35 FTE

Vodja projekta

Prof. dr. Christina Manouilidou

Veda in raziskovalno področje po šifrantu ARIS

Humanistične vede / Jezikoslovje

Sodelujoče raziskovalne organizacije

Pedagoška fakulteta UL
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Johns Hopkins University

Projekt raziskuje disleksijo in njene manifestacije pri slovensko-govorečih otrocih in mladostnikih ter uporablja nevromodulacijske in vedenjske pristope za zdravljenje njenih simptomov.
Razvojna disleksija je ena najpogostejših učnih težav, za katero so značilni različni simptomi, ki običajno vplivajo na branje in črkovanje. Ocenjuje se, da ima disleksijo približno 5–10 % otrok posvetu (Wagner et al., 2020). Disleksija lahko vpliva na vse vidike posameznikovega življenja in se posledično v vseh kulturah odraža v slabšem socialno-ekonomskem statusu (Aro et al., 2019), zelo pogosto pa povzroči tudi čustvene in vedenjske težave (Xiao et al., 2022). Skozi leta so bile predlagane različne teorije, ki poskušajo razložiti simptome disleksije in razumeti njen glavni primanjkljaj. Za najvplivnejšo velja teorija, pri kateri glavni primanjkljaj disleksije izhaja iz primanjkljaja v fonološkem dekodiranju(Ramus et al., 2006). To pomeni, da imajo posamezniki z disleksijo težave z razumevanjem in prepoznavo fonoloških značilnosti govora in težave z dostopom do fonoloških reprezentacij v možganih (Shaywitz & Shaywitz, 2005). Drug pomemben vidik disleksije je njen razvojni proces. Disleksija je največkrat odkrita, ko se začnejo otroci seznanjati s pisnim jezikom v šoli, in traja skozi celotno življenje. Vendar pa obstajajo študije, ki poročajo, da se osnovni primanjkljaj disleksije skozi svoj razvojni proces spreminja, kar kaže na potrebo po homogenih skupinah. Prav tako so študije z uporabljajo tehnik slikanja možganov pokazale razlike v vzorcih aktivacije možganov med tipičnimi in disleksičnimi posamezniki, pri čemer je glavna ugotovitev hiperaktivacija v dveh regijah zadnje leve poloble: 1) dorzalna, temporoparietalna regija, za katero se domneva, da je ključna za fonološko procesiranje in pretvorbo fonemov v grafeme 2) ventralna, okcipitotemporalna regija, vključno s tako imenovanim območjem vizualnih besednih oblik (VWFA),ki naj bi sodelovalo pri prepoznavanju celotne besede. V zadnjih letih je bilo izvedenih in preučenih mnogo intervencij in terapij, ki izhajajo iz različnih pristopov zdravljenja in kažejo precej obetavne rezultate. Fokus večine intervencij je slabo fonološko zavedanje, saj ga je dokazano možno izboljšati z vajo (Wolff, 2014). Vendar pa učinki niso bili opaženi na vseh prizadetih področij, zaradi česar je stopnja uspešnosti teh intervencij vprašljiva. V odgovor na to so začele nekatere raziskave uporabljati neinvazivne tehnike stimulacije možganov, kotsta transkranialna magnetna stimulacija (TMS) in transkranialna stimulacija z direktnim električnim tokom (tDCS), ki kažejo na dolgotrajne pozitivne učinke pri otrocih in mladostnikih. Ker pa teh študij veliko, zaenkrat še ni mogoče trdno sklepati o učinkih nevromodulacije na izboljšanje branja pri disleksiji. Ob upoštevanju zgornjih dejstev se bo študija osredotočila na naslednje: 1) sistematična opredelitev simptomov disleksije v slovenščini, jeziku s plitvo ortografijo, kjer bosta branje in črkovanje obravnavana kot dve ločeni domeni, populacija otrok pa bo ločena od mladostnikov 2)vključitev napredne metode transkranialne stimulacije z direktnim električnim tokom (tDCS), ki bo združena z vedenjskimi terapijami, 3) stimulacijo dveh različnih regij, ventralne v primerjavi z dorzalno, na način, ki nas bo vodil do novih spoznanj in zaključkov o osnovnih mehanizmih disleksija in delovanja možganov.

Christina Manouilidou (vodja, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani) https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/researcher/38219

Jure Bon (Univerzitetna Psihiatrična Klinika, Ljubljana)
https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/researcher/36525

Milena Košak Babuder (Pedagoska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/researcher/19681

Kyrana Tsapkini (Johns Hopkins University, ZDA)

Karin Kavčič (asistentka blez doktorata, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Faza 1.: Postavitev projekta, izdelava osnovnih materialov in pregled udeležencev [M1-M18]

Faza 2: Izvedba osnovnega ovrednotenja jezikovnih zmožnosti [M7-M24]

Faza 3: Izdelava protokola intervencije (vedenjski in tDCS) [M6-M12]

Faza 4: Izvedba intervencijskega protokola [M13-M30]

Faza 5: Celovita statistična analiza in posredovanje informacij [M30-M36]

 

Spletna stran projekta: https://sites.google.com/view/neurodyslexia?usp=sharing

1. Evaluation of the efficacy and feasibility of a Telerehabilitation program using language and cognitive exercises in multi-domain amnestic Mild Cognitive Impairment [Elektronski vir]

Nousia, Anastasia ; Manouilidou, Christina

Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek

Leto: 2022

Vir: Archives of clinical neuropsychology [Elektronski vir]. - ISSN 1873-5843. - Vol. 00, str. 1-12

COBISS.SI-ID 140387075

 

 

2. Processing of center-embedded and right-branching relative clauses in Slovenian

Marjanovič, Katarina ; Manouilidou, Christina

Tip dela: 1.01 izvirni znanstveni članek

Leto: 2022

Vir: Ars & humanitas : revija za umetnost in humanistiko = journal of arts and humanities. - ISSN 1854-9632. - Letn. 16, št. 2, str. 213-228

COBISS.SI-ID 150728195

 Raziskovalni projekt je (so)financiran s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).