Novejše tendence v germanističnem jezikoslovju I

Novejše tendence v germanističnem jezikoslovju I

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Čuden Darko, prof. dr. Polajnar Lenarčič Janja

Besedilo kot jezikovni znak, pojavne oblike koreference, problemi deikse in izotopije.
Strukturalni in komunikacijsko-funkcijski vidiki besedila. Večstopenjski pristopi k analizi besedil.
Multimodalnost, intertekstualnost/ medbesedilnost, jezikovne strategije komuniciranja v klasičnih in novih oz. digitalnih medijih. Hipertekstualna lingvistika.
Korpusno jezikoslovje (korpusni pristop k opisovanju ter interpretaciji pomena in rabe jezikovnih znakov), korpusna leksikografija.

- Fandrych, Christian/Thurmair, Maria (2011): Textsorten im Deutschen. Linguistische Analysen aus sprachdidaktischer Sicht. Tübingen: Stauffenburg. COBISS.SI-ID - 46696034
- Fix, Ulla/Peothe, Hannelore/Yos, Gabriele (2001): Textlinguistik und Stilistik für Einsteiger: ein Lehr- und Arbeitsbuch. Frankfurt am Main: P. Lang. COBISS.SI-ID – 16516194
- Heusinger, Siegfried (1995): Pragmalinguistik: Texterzeugung, Textanalyse, Stilgestaltung und Stilwirkungen in der sprachlichen Kommunikation: ein Lehr- und Übungsbuch. Frankfurt am Main: Haag und Herchen. COBISS.SI-ID - 1429090
- Janich, Nina (Hrsg.)(2008): Texlinguistik. 15 Einführungen.. Tübingen: Gunter Narr Verlag. COBISS.SI-ID - 47337314
- Kessel, Katja / Reimann, Sandra (2010): Basiswissen deutsche Gegenwartssprache. 3. Aufl. Tübingen: UTB. COBISS.SI-ID - 66113281